Problem solving

Problem solving

Deze skill heb ik vooral nodig gehad tijdens het project van de jaarlijkse IMD-trui. Enkele problemen waar we op botsten waren: welke leverancier werd het vorige jaar gebruikt, hoe hebben ze de truien verdeeld, hoe werden de betalingen gedaan… Door dit project te doen weet ik nu wel hoeveel er allemaal bij komt kijken. Het is niet gewoon maak een leuke trui en verkoop hem. Er komt heel wat logistiek en organisatie bij te kijken. Enkele bedenkingen voor de volgende editie: zoek op voorhand sponsors om de prijs laag te houden voor studenten, betalingen mogelijk maken via overschrijving, gebruik maken van een Excellijst voor de bestellingen.